Frågor och svar
 

Vad kostar det att jumppa i GFH? Fullvuxna, en gång i veckan 75 euro/termin, barn under 18 år 65 euro/termin, vuxen och barn jumppa 75 euro/termin, två-flera gånger/vecka 95 euro/termin.

Syskonrabatt får syskon som går i samma barngrupp. Man betalar fullt pris, 65 euro, för det första barnet men 50 % för det andra (eller fler), dvs. 32,50 euro. Avgiften för två syskon som går i samma grupp blir alltså 97,50 euro. Syskon som går i olika grupper får inte syskonrabatt. För Vob avser avgiften (75 euro) den vuxna och barnet tillsammans. En vuxen kan ha två barn med sig.

Får man anmäla sig till flera olika timmar? Ja, man kan delta i flera olika avdelningar. Det är billigt att jumppa flera gånger per vecka, två eller flera timmar i veckan kostar endast 95 euro per termin.

Hur ska man anmäla sig? På hösten tar vi emot anmälningar till barngrupperna. Till motionstimmarna för vuxna behöver man inte anmäla sig på förhand. Man går med i gruppen och anmäler sig till ledaren, som tar upp kontaktuppgifter för deltagar/medlemsregistret. Av ledaren får deltagarna en lapp med information om betalning av terminsavgiften; som ska betalas två veckor efter terminsstarten till föreningens konto i Aktia, FI6640553120009410. Man behöver inte anmäla sig på nytt till vårterminen.  

Hur länge pågår terminen? Terminen består i princip av 13 lektioner.

Är man försäkrad under timmarna? Ja, fr o m höstterminen 2011 är alla deltagare olycksfallsförsäkrade genom föreningens deltagarförsäkring.

Vad händer om en timme blir fullanmäld? Om en timme får så många anmälda deltagare att salen inte räcker till, måste ledaren göra upp en kölista för de deltagare som anmält sig sist eller hänvisa till föreningens andra grupper.

Hur ersätter föreningen timmar som ställs in? Eftersom vi jumpar i skolsalar händer det ibland att skolan behöver salen för eget bruk. I sådana fall är föreningen inte ansvarig och ersätter inte uteblivna lektioner. Deltagarna får i stället delta i motsvarande antal lektioner i någon annan GFH-grupp. Om ledaren tillfälligt inte kan hålla sin lektion, skaffar hon eller föreningen en vikarie. Deltagare som avbryter terminen ersätts inte.

Vilken utbildning har GFH:s ledare? Föreningen kräver inte någon formell utbildningsnivå av sina ledare. Däremot har ledarna nästan utan undantag lång erfarenhet av att leda gymnastik. En stor del av våra ledare är eller ska bli fysioterapeuter eller idrottsinstruktörer, andra har nästan livslång erfarenhet av gymnastik som hobby.Föreningen stöder ledarnas deltagande i kurser och idédagar. 

Vad ska man ha på sig? Gymnastikdräkt, t-skjorta och något slags trikåer har de allra flesta vuxna på sig. Bekväma kläder som tål slitage och rörlighet. De flesta vuxna motionerar i jumpatossor/inneskor. För barn räcker det bra med t-skjorta och trikåer eller joggingbyxor. Barnen jumpar inte med skor på, strumpfötter (halkrisk!) eller barfota är bäst.

Varför finns det inte redskapsgymnastik för barn? Vår broderförening HGK är specialister på redskapsgymnastik och de har ett stort utbud av grupper för både pojkar och flickor.