Vem är vi?


STYRELSEN
Kerstin Ehnholm, ordförande
Kerstin Westman, sekreterare
Carolina Slangus-Forss, skattmästare
Oili Metsänheimo, styrelsemedlem
Inga Lindberg, styrelsemedlem
Susanna Lundell, styrelsemedlem
Gunilla Rönnholm, styrelsemedlem
Jannike Sundberg, styrelsemedlem