Covid-19

Välkommen till en ny termin i GFH. Terminen börjar 1 september 2021.

Läget med Covid-19 påverkar verksamheten. Vi följer med myndigheternas rekommendationer. Notera följande direktiv inför terminsstarten:

 • Delta i din grupp endast då du är helt frisk. Notera också lindriga symptom.
 • Håll god hygien. Tvätta händerna grundligt och ofta, rör inte ansiktet. Hosta eller nys i armvecket, i ärmen eller i en pappersnäsduk.
 • Då omklädningsutrymmena ofta är små försöker vi undvika att använda dem. Om möjligt kom till timmen färdigt klädd i träningskläder.
 • Kom ihåg säkerhetsavstånden. Håll åtminstone 2 meters avstånd till andra närvarande.
 • Fyll på din vattenflaska redan hemma och skriv ditt namn på flaskan.
 • För deltagarna i motionsgrupperna gäller det att ta med egen gymnastikmatta.
 • Gemensamma redskap som vi använder på timmarna desinficeras efter varje användning. Tid för rengöring av redskapen har reserverats i slutet av varje timme.
 • Om du har rest utomlands, håll två veckors paus innan du igen kommer på timmarna.
 • Har du blivit smittad, kontakta föreningen.
  För mera information se https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv.