Covid-19

Välkommen till en ny termin i GFH. Starten på vårterminen 2022 måste skjutas upp på grund av ny rekommendationer som publicerades den 7 januari 2022.

Covid-19 påverkar verksamheten. Vi följer myndigheternas rekommendationer. Notera följande direktiv inför terminsstarten:

Rekommendationer som gäller till den 24 januari 2022. 

 • Barn födda 2003 eller senare kan börja 10.1.2022
 • Föräldrar ska inte vistas i gympasalen under timmen
 • Vuxna kan börja gympa först den 25 januari 2022.

I övrigt gäller samma regler som tidigare:

 • Delta i din grupp endast då du är helt frisk. Notera också lindriga symptom.
 • Håll god hygien. Tvätta händerna grundligt och ofta, rör inte ansiktet.
 • Hosta eller nys i armvecket, i ärmen eller i en pappersnäsduk.
 • Då omklädningsutrymmena ofta är små försöker vi undvika att använda dem. Om möjligt kom till timmen färdigt klädd i träningskläder.
 • Kom ihåg säkerhetsavstånden. Håll 2 meters avstånd till andra närvarande.
 • Fyll din vattenflaska redan hemma. Skriv ditt namn på flaskan.
 • För deltagarna i motionsgrupperna gäller det att ta med egen gymnastikmatta.
 • Gemensamma redskap som vi använder på timmarna desinficeras efter varje användning. Tid för rengöring av redskapen har reserverats i slutet av varje timme.
 • Har du varit på resa utomlands, håll två veckors paus innan du igen kommer på timmarna.
 • Har du blivit smittad, kontakta föreningen.