Covid-19

Covid-19 fortsätter att finnas i samhället därför rekommenderar vi att du

  • deltar i din grupp endast då du är helt frisk. Notera också lindriga symptom.
  • håller god handhygien.
  • hostar eller nyser i armvecket, i ärmen eller i en pappersnäsduk.
  • om möjligt kommer till timmen färdigt klädd i träningskläder.
  • fyller din vattenflaska redan hemma. Skriv ditt namn på flaskan.
  • För deltagarna i motionsgrupperna gäller det att ta med egen gymnastikmatta.
  • Gemensamma redskap som vi använder på timmarna desinficeras efter varje användning. Tid för rengöring av redskapen har reserverats i slutet av varje timme.
  • Har du blivit smittad meddela föreningen.