Dataskyddspraxis

EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING
GFH:s medlemsregister upprätthålls av Finlands Gymnastikförbunds medlems- och skolningsregister Hoika. Medlemsregistret innehåller de uppgifter som medlemmarna uppger vid anmälan till de olika grupperna. Uppgifterna används vid kommunikation mellan ledarna och deras grupper samt för den statistik och de rapporter om antalet medlemmar och gruppstorlekar som årligen måste lämnas till Helsingfors stads kultur- och fritidssektor, Finlands Svenska Gymnastikförbund och Finlands Gymnastikförbund – Suomen Voimisteluliitto. Medlemsuppgifterna ges inte ut till tredje part förutom för forskning som baseras på anonym statistik. En medlem får när som helst begära att de uppgifter som gäller honom eller henne ska raderas ur registret, och därmed säga upp medlemskap i GFH.