GFH:s historik

Gymnastikförening i Helsingfors r.f. – en förening med anor och historisk betydelse. Du kan läsa mera om föreningens och den finska gymnastikens födelse i föreningens historik ”Gymnastik och passion – En berättelse om Gymnastikföreningen i Helsingfors 1876–2016” skriven av filosofie doktor Aapo Roselius och utgiven 2016 i samband med GFH:s 140-årsjubileum. Svenska Litteratursällskapet belönade 2017 Aapo Roselius med ett pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond för historiken.

Historiken kan beställas via info@gfh.fi. Historiken kostar 25 euro.