GFH:s historik

1876

GFH grundades redan 1876 och är Finlands näst äldsta gymnastikförening. Initiativtagaren Elin Waenerbergs bror, Mauritz Waenerberg, hade året innan grundat föreningen Helsingfors Turnförening, sedermera Helsingfors Gymnastikklubb, HGK. Eftersom det inte ansågs passande att damer och herrar gymnastiserade inom samma förening – för att inte tala om att gymnastisera tillsammans – tog Elin Waenerberg och kusinen Betty Sahlstén saken i egna händer och grundade Finlands första idrottsförening för damer, Gymnastikföreningen för Fruntimmer i Helsingfors.

En gymnastikförening för kvinnor var år 1876 ett vågat drag. Många ansåg att gymnastiska övningar inte överhuvudtaget lämpade sig för unga kvinnor. Samhällets fördomar och avvaktande inställning till kvinnogymnastik bevisar att Elins och Bettys intresse för gymnastiken var allt annat än ytligt. De var banbrytare på många sätt – de grundade föreningen, de reformerade sättet att utföra övningarna och de införde en ny gymnastikdräkt med knäbyxor och en lös blus.

Elin innehade tjänsten som gymnastiklärare vid Helsingin yksityinen tyttökoulu där hon arbetade för att höja statusen på gymnastiken som skolämne, och introducerade ett ledigare och livfullare sätt att utöva rörelserna. Utvecklingen av kvinnogymnastiken skedde dock inte på bekostnad av samarbetet med broderföreningen HGK. Föreningarna ordnade gemensamma uppvisningar och aktiviteter. Dessutom deltog representanter från båda föreningarna i uppvisningar utomlands. Syskonskapet med HGK har fortsatt med oförminskad kraft ända till våra dagar.

Elin, nu gift Kallio, lyckades sprida intresset för gymnastiken och så småningom uppstod andra föreningar på andra orter i Finland. Elin Kallio lät sig inte nöja med att damgymnastiken skulle stå i skuggan av herrgymnastiken, eller styras av äldre herremän med gymnastiska ideal som inte alls motsvarade kvinnornas. Hon tog därför initiativ till ännu ett historiskt beslut år 1896 då några gymnastikföreningar slöt sig samman under en takorganisation, Finska Kvinnors Gymnastikförbund – Suomen Naisten Voimisteluliitto. Elin Kallio valdes till självklar ordförande för förbundet.

Senare har gymnastiken i Finland utvecklats och påverkats av många olika faktorer och personligheter. Ändå är det tydligt att GFH och dess två profiler Elin Kallio och Elli Björkstén har haft en enormt stor betydelse för den finska kvinnogymnastikens födelse, utveckling och organisering. Man kan dessutom påstå att föreningen, och kvinnogymnastiken i allmänhet, bidrog till den långa processen för kvinnornas ökade självständighet i Finland.

GFH:s betydelse och ställning inom den finska gymnastiken har med tiden jämnats ut. I dag är föreningen en av de många finlandssvenska föreningar som erbjuder gymnastik, motion och dans för olika ålderskategorier.

Gymnastik och passion

Gymnastikförening i Helsingfors r.f. – en förening med anor och historisk betydelse. Du kan läsa mera om föreningens och den finska gymnastikens födelse i föreningens historik ”Gymnastik och passion – En berättelse om Gymnastikföreningen i Helsingfors 1876–2016” skriven av filosofie doktor Aapo Roselius och utgiven 2016 i samband med GFH:s 140-årsjubileum. Svenska Litteratursällskapet belönade 2017 Aapo Roselius med ett pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond för historiken.

Historiken kan beställas via info@gfh.fi. Historiken kan köpas till nedsattpris och den kostar nu 20 euro.