Verksamhet

Gymnastikföreningen i Helsingfors (GFH) erbjuder olika typer av gympa och dans på svenska i Helsingfors – för både barn och vuxna.
Vi hoppas kunna börja vårterminen den 11 januari 2022.
Självklart följer vi med läget med coronaepidemin och följer gällande rekommendationer.
Kom ihåg avstånd och handhygien. Använd munskydd i allmänna utrymmen. Ta med din egen gympamatta. Coronapass kontrolleras för 15 år och äldre.

Terminsindelning

Höstterminen: 1.9.–15.12.2021
Vårterminen: 11.1.–18.5.2022

Ingen verksamhet under skolornas
Höstlov: 21–22.10.2021 (torsdag–fredag)
Självständighetsdagen: 6.12.2021
Sportlov: vecka 8, 21–25.2.2022
Påsklov: 14–18.4.2022
Dagar före helg ingen gympa.

Understöd

Föreningens verksamhet har fått understöd av:
Utbildnings- och kulturministeriet som har beviljat föreningsunderstöd för föreningens dans- och gymnastikverksamhet.
Helsingfors stads idrottsservice som har beviljat verksamhetsunderstöd.
Stiftelsen Tre Smeder som har beviljat understöd för utvecklandet av dans och deltagande i gymnastikfestivaler.

Föreningen är tacksam för alla understöd. De gör att vi kan hålla våra deltagaravgifter på en rimlig nivå.

Anmälan och terminsavgift

Anmälan till grupperna sker via Suomen Voimisteluliitto – Finlands Gymnastikförbunds medlems- och skolningsregister Hoika. Blanketten är på finska, men det går bra att fylla i den på svenska. Då du har anmält dig och betalat terminsavgiften är du automatiskt medlem i Gymnastikföreningen i Helsingfors. Samtidigt försäkrar du din plats i den grupp eller de grupper du har anmält dig eller ditt barn till. Då du anmäler ditt barn till någon grupp, fyll alltid i barnets namn som deltagare, men dina kontaktuppgifter (e-post, telefon). I terminsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Har du frågor kontakta oss via info@gfh.fi.

Har du problem med anmälningen kan du mejla oss på info@gfh.fi. Då sätta vi in dig i medlemsregistret och i din grupp. Har du har valt fel alternativ och fått en felaktig räkning kan vi korrigera räkningen. Om anmälan sker per mejl är uppgifter som behövs för registreringen: grupp/er du vill delta i, ditt namn, födelsedatum, din e-post, adress, telefon.

Terminsavgiften innefattar alla gympatillfällen från september till december (höstterminen) och från januari till maj (vårterminen). Du är välkommen att testa en gång utan krav på betalning. 

För vuxna som deltar i två eller flera grupper per vecka, eller deltar i en grupp per vecka + är med på programträning en eller två gånger per vecka, är avgiften 110 euro per termin.
Konto och mottagare:
FI6640553120009410, Gymnastikföreningen i Helsingfors r.f.
Terminsavgift: Se nedan.
Förfallodag: Framgår av fakturan (Hoika).

TerminsavgifterPrisKommentar
Barn; vuxen och barn,
1 gång/vecka 
70 €
Syskonrabatt 50 % 35 €
Barn, 2–3 gånger/vecka105 €Välj 105 € för första gruppen och 0 €
för dina övriga grupper.
Vuxen, 1 gång/vecka 80 €
Vuxen, 2–3 gånger/vecka
Vuxen, 1 gång/vecka +
1–2 gånger program-
träning
110 €Välj 110 € för första gruppen och 0 €
för dina övriga grupper.
Programträning/mixen 55 €Enbart programträning
Understödande medlem 20 €