Verksamhet

Gymnastikföreningen i Helsingfors (GFH) erbjuder olika typer av gympa och dans på svenska i Helsingfors – för både barn, unga vuxna och vuxna.

Terminsindelning

Höstterminen: 29.8–13.12.2022
Höstlov: 17.10–21.10.2022
Juluppvisning onsdag 14.12 kl. 18.00, plats klarnar senare.

Vårterminen: 9.1–17.5.2023
Sportlov: 20.2–24.2.2023
Påsklov: 7.4–10.4.2023

Dagar före helg ingen gympa.

Understöd

Föreningens verksamhet har fått understöd av:
Utbildnings- och kulturministeriet som har beviljat föreningsunderstöd för föreningens dans- och gymnastikverksamhet.
Helsingfors stads idrottsservice som har beviljat verksamhetsunderstöd.
Stiftelsen Tre Smeder som har beviljat understöd för utvecklandet av dans och deltagande i gymnastikfestivaler.

Föreningen är tacksam för alla understöd. De gör att vi kan hålla våra deltagaravgifter på en rimlig nivå.

Anmälan och terminsavgift

Anmälan till grupperna sker via Suomen Voimisteluliitto – Finlands Gymnastikförbunds medlems- och skolningsregister Hoika. Blanketten är på finska, men det går bra att fylla i den på svenska. Då du har anmält dig och betalat terminsavgiften är du automatiskt medlem i Gymnastikföreningen i Helsingfors. Samtidigt försäkrar du din plats i den grupp eller de grupper du har anmält dig eller ditt barn till. Då du anmäler ditt barn till någon grupp, fyll alltid i barnets namn som deltagare, men dina kontaktuppgifter (e-post, telefon). I terminsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Har du frågor kontakta oss via info@gfh.fi.

Har du problem med anmälningen kan du mejla oss på info@gfh.fi. Då sätta vi in dig i medlemsregistret och i din grupp. Har du har valt fel alternativ och fått en felaktig räkning kan vi korrigera räkningen. Om anmälan sker per mejl är uppgifter som behövs för registreringen: grupp/er du vill delta i, ditt namn, födelsedatum, din e-post, adress, telefon.

Terminsavgiften innefattar alla gympatillfällen från september till december (höstterminen) och från januari till maj (vårterminen). Du är välkommen att testa en gång utan krav på betalning. 

För vuxna som deltar i två eller flera grupper per vecka, eller deltar i en grupp per vecka + är med på programträning en eller två gånger per vecka, är avgiften 110 euro per termin.
Konto och mottagare:
FI6640553120009410, Gymnastikföreningen i Helsingfors r.f.
Terminsavgift: Se nedan.
Förfallodag: Framgår av fakturan (Hoika).

TerminsavgifterPrisKommentar
Barn; vuxen och barn,
1 gång/vecka 
70 €
Syskonrabatt 50 % 35 €
Barn, 2–3 gånger/vecka105 €Välj 105 € för första gruppen och 0 €
för dina övriga grupper.
Vuxen, 1 gång/vecka 80 €
Vuxen, 2–3 gånger/vecka
Vuxen, 1 gång/vecka +
1–2 gånger program-
träning
110 €Välj 110 € för första gruppen och 0 €
för dina övriga grupper.
Programträning/mixen 55 €Enbart programträning
Understödande medlem 20 €