Verksamhet

GFH:s vårtermin börjar måndag 11.1.2021.
Vi följer med läget med corona-epidemin och följer gällande rekommendationer.
Kom ihåg avstånd och handhygien. Använd munskydd i allmänna utrymmen. Ta med egna gympamattor.

Terminsindelning

Höstterminen: 31.8–9.12.2020, avslutas med juluppvisning 10.12.2020 INSTÄLLD
Vårterminen: 11.1–5.5.2021, avslutas med våruppvisning, GFH 145 år, 20.5.2021FLYTTAS TILL HÖSTEN
Ingen verksamhet under skolornas 
Höstlov: 15.10–16.10.2020 (torsdag–fredag)
Sportlov: vecka 8, 22.2–26.2.2020 
Påsklov: 1.4–5.4.2021
Dagar före helg hålls inte några timmar.

OBS! GFH ordnar tre dansläger i juni i Dance Makers Dance Studio på Aleksis Kivi gatan 34. Kurserna dras av Ella Enqvist. För närmare information se under Aktuellt. https://gfh.fi/aktuellt/

Anmälan och terminsavgift

Anmälan till grupperna sker via Suomen Voimisteluliitto – Finlands Gymnastikförbunds medlems- och skolningsregister Hoika. Blanketten är på finska, men det går bra att fylla i den på svenska. Då du har anmält dig och betalat terminsavgiften är du automatiskt medlem i Gymnastikföreningen i Helsingfors. Samtidigt försäkrar du din plats i den grupp eller de grupper du har anmält dig eller ditt barn till. Då du anmäler ditt barn till någon grupp, fyll alltid i barnets namn som deltagare, men dina kontaktuppgifter (e-post, telefon). I terminsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Har du frågor kontakta oss via info@gfh.fi.

Har du problem med anmälningen kan du mejla oss på info@gfh.fi. Då sätta vi in dig i medlemsregistret och i din grupp. Har du har valt fel alternativ och fått en felaktig räkning kan vi korrigera räkningen. Om anmälan sker per mejl är uppgifter som behövs för registreringen: grupp/er du vill delta i, ditt namn, födelsedatum, din e-post, adress, telefon.

Terminsavgiften innefattar alla gympatillfällen från september till december (höstterminen) och från januari till maj (vårterminen). Du är välkommen att testa en gång utan krav på betalning. 

För vuxna som deltar i två eller flera grupper per vecka, eller deltar i en grupp per vecka + med på programträning en eller två gånger per vecka, är avgiften 110 euro per termin.
Konto och mottagare:
FI6640553120009410, Gymnastikföreningen i Helsingfors r.f.
Terminsavgift: Se nedan.
Förfallodag: Framgår av fakturan (Hoika).

TerminsavgifterPrisKommentar
Barn; vuxen och barn,
1 gång/vecka 
70 €
Syskonrabatt 50 % 35 €
Barn, 2–3 gånger/vecka105 €Välj 105 € för första gruppen och 0 €
för dina övriga grupper.
Vuxen, 1 gång/vecka 80 €
Vuxen, 2–3 gånger/vecka
Vuxen, 1 gång/vecka +
1–2 gånger program-
träning
110 €Välj 110 € för första gruppen och 0 €
för dina övriga grupper.
Programträning/mixen 55 €Enbart programträning
Understödande medlem 20 €

Dataskyddspraxis

EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING
GFH:s medlemsregister upprätthålls av Finlands Gymnastikförbunds medlems- och skolningsregister Hoika. Medlemsregistret innehåller de uppgifter som medlemmarna uppger vid anmälan till de olika grupperna. Uppgifterna används vid kommunikation mellan ledarna och deras grupper samt för den statistik och de rapporter om antalet medlemmar och gruppstorlekar som årligen måste lämnas till Helsingfors stads kultur- och fritidssektor, Finlands Svenska Gymnastikförbund och Finlands Gymnastikförbund – Suomen Voimisteluliitto. Medlemsuppgifterna ges inte ut till tredje part förutom för forskning som baseras på anonym statistik. En medlem får när som helst begära att de uppgifter som gäller honom eller henne ska raderas ur registret, och därmed säga upp medlemskap i GFH.