Styrelsen

GFH:s styrelse består av 8-10 medlemmar och ordföranden vilka väljs av årsmötet. Styrelsen sammanträder 5–6 gånger per år. Föreningens årsmöte hålls i februari. Föreningens FO-nummer är 0217193-8, registernummer 2.731. Hemort är Helsingfors.

Vid årsmötet 6 februari 2024 skedde ändringar i föreningens styrelse. Föreninens långvariga sekreterare Kerstin Westman, som skött posten i 12 år, avgick och som ny sekreterare valdes Eva Granholm. Därtill valdes Sofia Lång som ny styrelsemedlem.

Kerstin Westman avtackades för sina insatser i GFH:s styrelse

Nedan visas styrelsens nya sammansättning:

Johanna Söderholm, ordförande
Viveka Ahlskog, vice ordförande
Eva Granholm, sekreterare
Susanna Lundell, skattmästare
Gunilla Rönnholm, medlem
Oili (Mitzi) Metsänheimo, medlem
Sabina Öhman, medlem
Sofia Lång, medlem
Margaretha (Kickan) Ehrström, medlem

GFH:s styrelse 2023