Styrelsen

GFH:s styrelse består av åtta medlemmar och ordföranden vilka väljs av årsmötet. Styrelsen sammanträder 5–6 gånger per år. Föreningens årsmöte hålls i februari. Föreningens FO-nummer är 0217193-8, registernummer 2.731. Hemort är Helsingfors.

Vid årsmötet 7 februari 2023 skedde ändringar i föreningens styrelse. Ordförande Kerstin Ehnholm, som skött posten i 13 år, avgick och som ny ordförande valdes Johanna Söderholm. Därtill avgick två styrelsemedlemmar och två nya valdes in.

Tidigare ordförande Kerstin Ehnholm och
nya ordförande Johanna Söderholm

Nedan visas styrelsens nya sammansättning:

Johanna Söderholm, ordförande
Viveka Ahlskog, vice ordförande
Kerstin Westman, sekreterare
Jannike Sundberg, skattmästare
Susanna Lundell, medlem
Gunilla Rönnholm, medlem
Oili (Mitzi) Metsänheimo, medlem
Sabina Öhman, medlem
Margaretha (Kickan) Ehrström, medlem

GFH:s styrelse (Jannike Sundberg fattas från bilden)