Styrelsen

Föreningens styrelse består av åtta medlemmar samt ordföranden vilka väjs av årsmötet. Styrelsen sammanträder 4–5 gånger per år. Föreningens årsmöte hålls i februari. Föreningens FO-nummer är 0217193-8, registernummer 2.731. Hemort är Helsingfors.

Kerstin Ehnholm, ordförande
Susanna Lundell, vice ordförande
Kerstin Westman, sekreterare
Jannike Sundberg, skattmästare
Ella Enqvist, verksamhetskoordinator
Gunilla Rönnholm, gymp
Oili Metsänheimo
Inga Lindberg
Margaretha Ehrström