Styrelsen

Föreningens styrelse består av nio medlemmar samt ordföranden som väjs av årsmötet. Styrelsen sammanträder 4–5 gånger per år. Föreningens årsmöte hålls i februari. Föreningens FO-nummer är 0217193-8, registernummer 2.731. Hemort är Helsingfors.

Kerstin Ehnholm, ordförande
Susanna Lundell, vice ordförande
Kerstin Westman, sekreterare
Jannike Sundberg, skattmästare
Ella Enqvist, verksamhetskoordinator
Gunilla Rönnholm, gymp
Oili Metsänheimo
Inga Lindberg
Margaretha Ehrström
Kia-Maria Niemi