Terminer och avgifter

Terminsindelning

Höstterminen: 2.9–5.12.2019
Vårterminen: 7.1–7.5.2020
Ingen verksamhet under skolornas 
Höstlov: 17.10–18.10.2019 (torsdag–fredag)
Sportlov: vecka 8, 17.2–21.2.2020
Dagar före helg ingen gympa.

Anmälan och terminsavgift

Anmälan till grupperna sker via Suomen Voimisteluliitto – Finlands Gymnastikförbunds medlems- och skolningsregister Hoika (dataskyddsredogörelse). Blanketten är på finska, men det går bra att fylla i den på svenska. Då du har anmält dig och betalat terminsavgiften är du automatiskt medlem i Gymnastikföreningen i Helsingfors. Samtidigt försäkrar du din plats i den grupp eller de grupper du har anmält dig eller ditt barn till. Då du anmäler ditt barn till någon grupp, fyll alltid i barnets namn som deltagare, men dina kontaktuppgifter (e-post, telefon). I terminsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Har du frågor kontakta oss via info@gfh.fi.

Har du problem med anmälningen kan du mejla oss på info@gfh.fi. Då sätta vi in dig i medlemsregistret och i din grupp. Har du har valt fel alternativ och fått en felaktig räkning kan vi korrigera räkningen. Om anmälan sker per mejl är uppgifter som behövs för registreringen: grupp/er du vill delta i, ditt namn, födelsedatum, din e-post, adress, telefon.

Terminsavgiften innefattar alla gympatillfällen från september till december (höstterminen) och från januari till maj (vårterminen). Du är välkommen att testa en gång utan krav på betalning. Vuxna som deltar i två eller flera grupper per vecka betalar 110 euro per termin.
Konto och mottagare:
FI6640553120009410, Gymnastikföreningen i Helsingfors r.f.
Betalare: Deltagarens namn
Terminsavgift: Se nedan.
Referensnummer: Skapas automatiskt via Hoika
Förfallodag: Framgår av fakturan (Hoika)

TerminsavgifterPrisReferensnumret
Barn; vuxen och barn,
1 gång/vecka 
70 €Skapas automatiskt.
Syskonrabatt 50 % 35 €
Barn, 2–3 gånger/vecka105 €Välj 105 € för första gruppen och 0 €
för dina övriga grupper.
Vuxen, 1 gång/vecka 80 €
Vuxen, 2–3 gånger/vecka110 €Välj 110 € för första gruppen och 0 €
för dina övriga grupper.
Programträning/mixen 55 €
Understödande medlem 20 €