Terminer och avgifter

Terminsindelning

Höstterminen: 2.9–5.12.2019
Vårterminen: 7.1–7.5.2020
Ingen verksamhet under skolornas 
Höstlov: 17.10–18.10.2019 (torsdag–fredag)
Sportlov: vecka 8, 17.2–21.2.2020
Påsklov: 9–13.4.2020
Dagar före helg ingen gympa.
Våravslutning torsdag 14.5 kl. 18.00 i Grundskolan Norsen, övre salen.
– ANNULLERAS. Vi försöker på nytt våren 2021.

Anmälan och terminsavgift

Anmälan till grupperna sker via Suomen Voimisteluliitto – Finlands Gymnastikförbunds medlems- och skolningsregister Hoika (dataskyddsredogörelse). Blanketten är på finska, men det går bra att fylla i den på svenska. Då du har anmält dig och betalat terminsavgiften är du automatiskt medlem i Gymnastikföreningen i Helsingfors. Samtidigt försäkrar du din plats i den grupp eller de grupper du har anmält dig eller ditt barn till. Då du anmäler ditt barn till någon grupp, fyll alltid i barnets namn som deltagare, men dina kontaktuppgifter (e-post, telefon). I terminsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Har du frågor kontakta oss via info@gfh.fi.

Har du problem med anmälningen kan du mejla oss på info@gfh.fi. Då sätta vi in dig i medlemsregistret och i din grupp. Har du har valt fel alternativ och fått en felaktig räkning kan vi korrigera räkningen. Om anmälan sker per mejl är uppgifter som behövs för registreringen: grupp/er du vill delta i, ditt namn, födelsedatum, din e-post, adress, telefon.

Terminsavgiften innefattar alla gympatillfällen från september till december (höstterminen) och från januari till maj (vårterminen). Du är välkommen att testa en gång utan krav på betalning. Vuxna som deltar i två eller flera grupper per vecka betalar 110 euro per termin.
Konto och mottagare:
FI6640553120009410, Gymnastikföreningen i Helsingfors r.f.
Betalare: Deltagarens namn
Terminsavgift: Se nedan.
Referensnummer: Skapas automatiskt via Hoika
Förfallodag: Framgår av fakturan (Hoika)

TerminsavgifterPrisReferensnumret
Barn; vuxen och barn,
1 gång/vecka 
70 €Skapas automatiskt.
Syskonrabatt 50 % 35 €
Barn, 2–3 gånger/vecka105 €Välj 105 € för första gruppen och 0 €
för dina övriga grupper.
Vuxen, 1 gång/vecka 80 €
Vuxen, 2–3 gånger/vecka110 €Välj 110 € för första gruppen och 0 €
för dina övriga grupper.
Programträning/mixen 55 €
Understödande medlem 20 €

Utgångspunkten för föreningens deltagaravgift, som samtidigt är medlemsavgift, är att täcka kostnaderna för verksamheten (t.ex. salshyror, ledararvoden, medlemsavgifter, Teostoavgifter och försäkringar). Kostnaderna fördelas således mellan deltagarna.

Vid oförutsedda exceptionella kriser som leder till att verksamheten måste avbrytas återbetalas inte någon deltagaravgift.