Terminer och avgifter

Terminsindelning

Höstterminen: 29.8–13.12.2022, kontrollera exakt datum vid grupperna.
Höstlov: 17.10–21.10.2022
Juluppvisning onsdag 14.12 kl. 18.00, Kallion Settlementtitalo, Sturegatan 11 (buss 23, spårvagn 9, 8, 3, 1)

Vårterminen: 9.1–17.5.2023 – Anmälningen öppnar 19.12.2022
Sportlov: 20.2–24.2.2023
Påsklov: 7.4–10.4.2023

Dagar före helg ingen gympa.

VÅRUPPVISNING måndag 22.5 kl. 18.00 i Kallion Settlementtitalo, Sturegatan 11 (buss 23, spårvagn 9, 8, 3, 1)

Understöd

Föreningen har fått understöd av
Utbildnings- och kulturministeriet som har beviljat föreningsunderstöd för föreningens dans- och gymnastikverksamhet.
Helsingfors stads idrottsservice som har beviljat verksamhetsunderstöd.
Stiftelsen Tre Smeder som har beviljat understöd för utvecklandet av dans och deltagande i gymnastikfestivaler.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har beviljat understöd för både barnverksamhet och för dansläger för barn nästa sommar.

Föreningen är tacksam för alla understöd. De gör att vi kan hålla våra deltagaravgifter på en rimlig nivå.

Anmälan och terminsavgift

Anmälan till grupperna sker via Suomen Voimisteluliitto – Finlands Gymnastikförbunds medlems- och skolningsregister Hoika (dataskyddsredogörelse). Blanketten är på finska, men det går bra att fylla i den på svenska. Då du har anmält dig och betalat terminsavgiften är du automatiskt medlem i Gymnastikföreningen i Helsingfors. Samtidigt försäkrar du din plats i den grupp eller de grupper du har anmält dig eller ditt barn till. Då du anmäler ditt barn till någon grupp, fyll alltid i barnets namn som deltagare, men dina kontaktuppgifter (e-post, telefon). I terminsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Har du frågor kontakta oss via info@gfh.fi.

Har du problem med anmälningen kan du mejla oss på info@gfh.fi. Då sätta vi in dig i medlemsregistret och i din grupp. Har du har valt fel alternativ och fått en felaktig räkning kan vi korrigera räkningen. Om anmälan sker per mejl är uppgifter som behövs för registreringen: grupp/er du vill delta i, ditt namn, födelsedatum, din e-post, adress, telefon.

Terminsavgiften innefattar alla gympatillfällen från september till december (höstterminen) och från januari till maj (vårterminen). Du är välkommen att testa en gång utan krav på betalning. Vuxna som deltar i två eller flera grupper per vecka betalar 110 euro per termin.
Föreningens konto:
FI6640553120009410, Gymnastikföreningen i Helsingfors r.f.
Betalare: Deltagarens namn
Terminsavgift: Se nedan.
Förfallodag: Framgår av fakturan (Hoika) per e-post

TerminsavgifterPrisReferensnumret
Barn; vuxen och barn,
1 gång/vecka 
70 €
Syskonrabatt 50 % 35 €
Barn, 2–3 gånger/vecka105 €Välj 105 € för första gruppen och 0 €
för dina övriga grupper.
Vuxen, 1 gång/vecka 80 €
Vuxen, 2–3 gånger/vecka
Vuxen, 1 gång/vecka +
1–2 gånger program-
träning
110 €Välj 110 € för första gruppen och 0 €
för dina övriga grupper.
Programträning/mixen 55 €Enbart programträning
Understödande medlem 20 €

Utgångspunkten för föreningens deltagaravgift, som samtidigt är medlemsavgift, är att täcka kostnaderna för verksamheten (t.ex. salshyror, ledararvoden, medlemsavgifter, Teostoavgifter och försäkringar). Kostnaderna fördelas således mellan deltagarna.

Vid oförutsedda exceptionella kriser som leder till att verksamheten måste avbrytas återbetalas inte någon deltagaravgift.

Föreningen skaffar varje år via Finlands Gymnastikförbund (Voimisteluliitto) en olycksfallsförsäkring, Jumppaturva, som gäller för alla hobbygymnaster som deltar i GFH:s grupper. Försäkringen ersätter t.ex. olyckor som sker på gymnastiktimmarna, gymnastikuppvisningar i hemlandet. Försäkringen gäller för medlemmar som inte tävlar. Försäkringsperioden är 1.9.2022–31.8.2023

Jumppatuva (TUOTEOPAS 460016f 9.222) ersätter akuta skador, t.ex. bristning i akillessenan eller om knät går ur led. Jumppaturva täcker också belastningsskada eller dess förstadium.

För närmare information se Finlands Gymnastikförbunds hemsida voimistelu.fi under Vakutuukset: Jumppaturva, tuoteseloste (kuvat.fi)