FSG Festival

Finlands Svenska Gymnastikförbundet (FSG) ordnar gymnastikfestivaler i regel vart fjärde år. Då samlas medlemsföreningarna med gymnaster, ledare, observatörer och andra gymnastikvänner till ett gemensamt veckoslut med träning, uppvisning, festparad och annat skoj för att dela med sig av gymnastikens glädje.

När och var?
Nästa sommar ordnas FSG festivalen i Hangö, fredag till söndag 14-16.6.2024, med uppvisningar på sportplan, innehall och utescen.

Hur kan man delta?
Du kan delta med föreningen genom att komma med i något av förbundets massprogram, t.ex. för familjer, barn, dansare eller motionärer. Vi kommer även att ha några egna föreningsprogram eller så kan du komma med som observatör för att njuta av alla uppvisningar och gymnastikgemenskapen. Närmare info om programträningar publiceras på vår hemsida i december.

Kostar det att delta?
Ja, deltagaravgiften är 50e. Den inkluderar inte mat, logi eller eventuella uppvisningsdräkter. Obs! Alla som deltar i festivalens uppvisningar (massprogram eller föreningars egna program på galor eller torg) ska ha ett deltagarpass, också ”observatörer” – föräldrar och ledare, som bor på skola eller äter lunch på skola eller bokar hotellplats via förbundet.

När ska man anmäla sig?
Preliminär anmälan senast 25.1.2024. Bindande anmälan senast 10.3.2024.

Logi
Hotellbokningen öppnas 15.1.2024, skolinkvartering bokas i samband med anmälan,
privatinkvarteringen är öppen redan nu, kan bokas direkt via
https://visithanko.fi/sv/infosivu/privatinkvartering/

Mera frågor: kontakta vår Gymp på adressen gymp@gfh.fi

Följ gärna med festivalinfo på följande kanaler:
https://fsg.idrott.fi/fsg-festival/
https://www.instagram.com/fsgfestival/
https://www.facebook.com/FSGfestival/

Programinstruktioner på Solvalla 14.1.24 – Kom med och prova !
Instruktioner av massprogrammen som kommer att visas i Hangö
hålls i januari i södra Finland. Instruktionerna
av massprogrammen är kostnadsfria, men kräver förhandsanmälan.
Mer info om instruktionerna, tidtabeller och annat hittas på fsg.fi
Anmälan senast 3.1 via
https://www.lyyti.in/instruktion_solvalla