GFH:s årsmöte 11.2.2022

Gymnastikföreningen i Helsingfors (GFH) håller sitt årsmöte den 11 februari 2022. Läs mer i kallelsen.

Medlemmarna i GFH kallas till föreningens årsmöte fredagen den 11 februari 2022 kl. 17.00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Mötet hålls hos ordföranden c/o Ehnholm, Fredriksgatan 23 B 9 (med ansiktsmask) eller på distans via Teams. Medlemmar som önskar delta på distans bör anmäla sig till föreningens verksamhetskoordinator ellaenqvist@hotmail.com som sedan skickar mejl med inbjudan.

Om medlem vill ha materialet på förhand kontakta föreningens sekreterare westman.kerstin1@gmail.com. Styrelsen

Kategorier:
Okategoriserade