Kallelse till årsmöte 6.2.2024

Medlemmarna i gymnastikföreningen i Helsingfors (GFH) kallas till föreningens årsmöte tisdagen den 6 februari 2024 kl. 17.30-18.30. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Mötet hålls i centrumbiblioteket Ode, grupprum 7.

Styrelsen

Kategorier:
Okategoriserade