Kallelse till årsmöte

Årsmötet hålls 5.2.2021 kl. 17.00

Medlemmarna kallas till föreningens årsmöte fredagen den 5 februari 2021 kl. 17.00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Mötet hålls hos ordföranden c/o Ehnholm, Fredriksgatan 23 B 9 (med ansiktsmask) eller på distans via Teams. Medlemmar som önskar delta på distans bör anmäla sig till föreningens verksamhetskoordinator ellaenqvist@hotmail.com som sedan skickar mejl med inbjudan.

Om medlem vill ha materialet på förhand kontakta föreningens sekreterare westman.kerstin1@gmail.com.

Styrelsen

Kategorier:
Okategoriserade