Våruppvisning 22.5.

Vårterminen avslutas i år med en gemensam våruppvisning som GFH anordnar i Setlementhusets festsal måndagen 22 maj kl. 18.00–19.00. Setlementhuset finns i Berghäll på Sturegatan 11, ingång från gaveln mot centrum.

Eftersom antalet deltagande dansare är stort och publikplatserna är begränsade önskar vi att max två personer bjuds in per dansare. Välkommen med!

Kategorier:
Okategoriserade